Adlan(dır)ma Tahakkümü, Yargılama Esaretinin Kalebentleri / 15 Haziran 2017

15 Haziran 2017, Perşembe, 19.00 – 22.00, Adlan(dır)ma Tahakkümü, Yargılama Esaretinin Kalebentleri

Katılım

ADLAN(DIR)MA TAHAKKÜMÜ
Kullanılan adlar, isimler, yargıya içkindir. Yargılama, Sufice bir deyişle Yaradana mahsustur. Her kim yargılar, Yaradana şirk koşar. Yargılama, yargılayanın, kendini dünyadan ayırmasıdır. Yargı, uzaklaştırır. Dil, insanı özneleştirirken doğayla / hayatla arasına girer; oysa olguda her şey birdir, birliğin içindedir.
“Faşizm, iki insan arasındaki ilişkilerde başlar.” sözü sıklıkla anılır tahakküm, faşizm, totaliter ilişki ve/veya yönetimler söz konusu olduğunda; oysa kişinin kendiyle kurduğu ilişki bitimsiz ve diğer bütün ilişkilerden öncedir. Kişilerle, toplumla, hayat ve dünyayla kurduğu ilişkileri belirleyen, hatta onların temelinde yer alan türden bir ilişkidir; çünkü kişiyi, kişi kılan kendine bakışıdır aynı zamanda. Kendini sevmeyen, kendine merhamet etmeyen, değeri kendinden esirgeyen, bunu bilemez, başkalarına da gösteremez.
İnsan, yargılar. Her söz, varlığı, sınırları belli bir yere, anlama, sıkıştırır. İnsana, sınırları/nı adlar verir. Adsızlık, yokluktur. “Kendi gitti adı kaldı yadigar.” denir. Oysa varlığın varolma kategorileri birden çoktur.
Susmak mümkün müdür? Adlar, iletişimi, insanın kendini ve dünyayı anlamasına hizmet etmekte midir? Dilsiz sevişir; konuşarak savaşırız. Öznenin kendiyle ve dünyayla yargı(lama)da bulunmadan ilişki kurmasının olanağı var mıdır?

NASIL?
Çalışmaya katılanlarla, uygulamalı felsefenin bir türü olan felsefi danışmanlık metodolojisiyle hayata, hayatın üzerinde yükseldiği kavramlara dair soru/lar üretilir. Kavramlara, sorulara, sorunlara Sokratik Konuşmalar ışığında açıklık getirilmeye çalışılır. Adlan(dır)ma, yargı/lama pratikleri ifşa edilerek katılımcıların kendi yaşamında öznesi ve/veya nesnesi olduğu tahakküm pratikleriyle yüzleşmelerine olanak sağlanır.

AMAÇ
* Dil, adlandırma, yargı/lama kavramlarını felsefece irdelemek
* Kendi soru ve sorularımızı belirlemek
* Yargı(lama)ya dair bilgi, inanç, duygu, tutum ve davranışlarımızla (kültürümüzle) yüzleşmek
* Felsefe temelli multidisipliner bir perspektifle adlan(dır)ma tahakkümü içinde nefes alan öznenin yargı/lama pratiklerinin doğurduğu sorunları ifşa ederek görünür kılmak
* Katılımcılarda değişik açılardan felsefe pencerelerine vesile olarak birlikte düşünme pratiği icra etmek

KATILIMCI PROFİLİ
Adlandırma, yargı, yargılama, etiket/leme, faşizm, tahakküm, ilişki, dil, bilinç, hayat, özgürlük, esaret vb. ilişkileri üzerine düşünenlerin, uygulamalı felsefeye ya da felsefi danışmanlığa meraklı olanların katılımına açıktır.

ÇALIŞMA SÜRECİ
İki seanstan oluşan çalışmanın ilk yarısında grubun odaklandığı kavramlar saptanır; kavramlarla ilgili sorular üretilir ve yanıtlanmaya çalışılır. İkinci yarıda söz konusu soruların ve yanıtların dayandığı kavramlar, Sokratik Konuşmalarla tanımlanır ve tanımlanan kavramlara dair yeni sorular üretilir. Raslamsal tezler üretilmeye çalışılır.

AYRINTILAR
* Çalışma, 12 kişi ile sınırlıdır.
* Katılım ücreti 100 TL’dir.
* İşsizler ve öğrencilere %50 indirimlidir: Katılacakları ikinci eğitim/etkinlik ücretsizdir.
* Başvuruda kayıt sırası esastır.
* Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.
* Etkinlik için alt sınır 6 kişidir.
* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

KAYIT
+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30
Telefonlarını arayarak ya da opus@opusnoesis.com.tr adresine e-posta göndererek kayıt işleminizi yapabilirsiniz.
————————–————————–———————
PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak
Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir.
25 yıldır okul öncesi dönemden yetişkinlere çeşitli konularda eğitimler vermektedir.
Farklı yaş gruplarıyla felsefe atölyeleri yürütmektedir.
Eğitim alanında faaliyet gösteren bir STK bünyesindeki öğretmen yetiştirme programı olan Eğitim Akademisi’nde 7 yıldır seminerler ve atölye çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nde Etik Çocuk, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nde Değerli İnsan – Değerli Genç Projelerinin yazım sürecinde yer almış ve proje koordinatörlüklerini üstlenmiştir.
2010 yılından bu yana Uygulamalı Felsefe (P4C – Çocuklar için Felsefe & Felsefi Danışmanlık) alanında kuramsal ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.
Çocuklar İçin Felsefe amacıyla bir grup eğitimcinin bir araya gelerek geliştirdiği Sınıf Arkadaşım Sokrates proje grubu kurucularından ve üyesidir.
Çocuklar için Felsefe alanında eğitimci eğitimleri yapmaktadır.
Riella Morhayim’in süpervizörlüğünde kişi ve gruplara Felsefi Danışmanlık yapmaktadır.
Başta eğitim olmak üzere, felsefe, siyaset, sanat vb. kategorilerdeki kuramsal çalışmalarını “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel bloğunda paylaşmaktadır.
Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllüsüdür.
Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.
Dahası: Googleable
Aşka, sevgiyle, dostlukla dokunalım hayata…

Katılım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir