Öğretmenler için Felsefe – 8 Temmuz 2017

8 Temmuz 2017, Cumartesi, 10.00 – 13.00, Öğretmenler İçin Felsefe, Özgürleştirici Öğretmenlik İçin Çocuklarla Felsefe

Katılım

ÇOCUKLARLA FELSEFE
● Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ABD’de felsefe alanında çalışmalar yapan akademisyen Matthew Lipman tarafından 1970’lerde geliştirilen pedagojik bir yaklaşımdır. Lipman’a göre çocuklar ya da çalışmaya katılanlar, fotoğraf, söz, hikaye, film vb. herhangi bir eğitim içeriği temelinde kolaylaştırıcı eşliğinde bir araya gelirler ve birlikte felsefe yaparlar. Amaç, ortak bir “doğru”ya ulaşmaktan ziyade katılımcıları soru sormaya, sorgulamaya, cevaplar aramaya, cevapların arkaplanındaki varsayımları görmeye, ileri sürdükleri düşünceleri/ni temellendirmeye sevk etmektir.
● Çocuklarla Felsefe, herhangi bir “uyaran”ı eğitim içeriğine dönüştürüp felsefi metodolojiyle sorgu konusu kılarak akıl yürütme, sonuç çıkarma, temellendirme, varsayım oluşturma, diyalektik, tartışma, birlikte düşünme vb. kavramları deneyimleme imkânı verir. Felsefenin sunduğu ve diğer disiplinlerden oldukça farklı olan bu ortamda katılımcıların, herhangi bir eğitim içeriğinden yola çıkarak varlık, bilgi, gerçek, doğru, kesinlik, iyi, kötü, değer, güzel, çirkin, estetik, hak, adalet, özgürlük gibi felsefenin ontoloji, epistemoloji, estetik ve etik disiplinlerinin problem alanlarının temel kavramları üzerinden düşünme, ifade etme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisine asgari düzeyde vakıf eğitimciler, 5-6 yaş gruplarından başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim sürecindeki bütün yaş gruplarıyla (çocuklar ve gençlerle) uygulamalı olarak çalışabilirler.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisini deneyimleyenlerin, göreli bir sürecin ardından bilişsel alanda “anlama, kavramlar arası ilişki kurma, kavramları günlük hayatla ilişkilendirme, düşünme hatalarını kavrama, düşünmeye yönelme, farklı açılardan düşünme”; duyuşsal alanda “filozoflardan, felsefeden hoşlanma ve kavramlara yönelik farkındalıklar” geliştirdikleri; sosyal alandaysa katılımcıların “sorun çözme ve birbirlerini tanımaları” anlamında değişimler yaşadıkları, literatürdeki çalışmalarca gösterilmiştir.
● Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve literatürde “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuklarla Felsefe” olarak adlandırılan yaklaşım, üretilen yayınların da etkisiyle meslekten olmayan eğitimcilerin de ilgisi çekmektedir. Çocuklarla Felsefe perspektifiyle ele alınan konular neticesinde eğitim içeriğindeki “kavram”ların, felsefi bir gözle ve yöntemle irdelenerek işlenmesiyle öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiği gözlenmiştir.

KİMLER KATILABİLİR?
● Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday öğretmenler
● Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve meslekten olmayanlar

AMAÇ
● Katılımcı öğretmenleri, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak
● Eğitimcileri “çocuklarla felsefe” alanıyla tanıştırmak; bununla mesleki donanımlarına yeni bir perspektif kazandırarak öğretmenlik becerilerini güçlendirmek
● Katılımcılara literatürdeki örneklerden yola çıkarak eğitim içerikleri oluşturma perspektifi kazandırmak

ATÖLYE SÜRECİ
● İki bölümden oluşan atölyenin ilk yarısında konuya dair kuramsal bir çerçeve sunulur. İkinci yarıda literatürdeki “çocuklarla felsefe” örnekleri ele alınır.

AYRINTILAR
* Çalışma, 20 kişi ile sınırlıdır.
* Katılım ücreti 50 TL’dir.
(İşsizler ve öğrenciler için %50 indirimlidir.)
* Başvuruda kayıt sırası esastır.
* Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.
* Etkinlik için alt sınır 10 kişidir.
* İptal ve/veya ertelemelerde ücret iadesi yapılır.
* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

ÖDEME
Opus Noesis Danışmanlık Ltd.
T. İş Bankası, Şube Kodu – Hesap No: 1023-0332662
T. İş Bankası, IBAN: TR30 0006 4000 0011 0230 3326 62
(Fatura talep edenlerin, tüzel kişilik ise fatura bilgileri, değilse T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.)

KAYIT
+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30
Telefonlarını arayarak ya da ödeme belgesini opus@opusnoesis.com.tr adresine göndererek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ADRES
Teşvikiye Mahallesi Ahmet Fetgari Sokak Niyagara Apt. No: 32/10 Nişantaşı – İstanbul
————————–————————–———————
PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak
Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir.
25 yıldır okul öncesi dönemden yetişkinlere çeşitli konularda eğitimler vermektedir.
Farklı yaş gruplarıyla felsefe atölyeleri yürütmektedir.
Eğitim alanında faaliyet gösteren bir STK bünyesindeki öğretmen yetiştirme programı olan Eğitim Akademisi’nde 7 yıldır seminerler ve atölye çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nde Etik Çocuk, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nde Değerli İnsan – Değerli Genç Projelerinin yazım sürecinde yer almış ve proje koordinatörlüklerini üstlenmiştir.
2010 yılından bu yana Uygulamalı Felsefe (P4C – Çocuklar için Felsefe & Felsefi Danışmanlık) alanında kuramsal ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.
Çocuklar İçin Felsefe amacıyla bir grup eğitimcinin bir araya gelerek geliştirdiği Sınıf Arkadaşım Sokrates proje grubu kurucularından ve üyesidir.
Çocuklar için Felsefe alanında eğitimci eğitimleri yapmaktadır.
Başta eğitim olmak üzere, felsefe, siyaset, sanat vb. kategorilerdeki kuramsal çalışmalarını “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel bloğunda paylaşmaktadır.
Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllüsüdür.
Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.
Dahası: Googleable

Katılım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir