Annelerle Felsefe / 17 Kasım 2018

Kayıt

Min Eğitim Danışmanlık & Opus Noesis İşbirliğiyle…
Çalışmaya katılanlarla, uygulamalı felsefenin bir türü olan felsefi danışmanlık metodolojisiyle anne-çocuk ilişkisinde dair soru/lar üretilir. Kavramlara, sorulara, sorunlara Sokratik Konuşmalar ışığında açıklık getirilmeye çalışılır.

AÇIKLAMA
“Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir.” der Çinliler. Köy, modern insan için pastoral bir düş olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor artık. Çocuk, imeceyle büyürdü ve annenin üzerinde diğer çocukları doğurmak ve tarıma-hayvancılığa dayalı üretim sürecinde bulunmak vardı. Çocuk, avlu, sokak ve mahallede toplumsallaşır, küçük yaşlardan itibaren üretim sürecinde de bulunur/du; hayatta ihtiyacı olan her şeyi doğal ortamında “organik” biçimde alır/dı. Şimdi, artık ne köy ne avlu var. Anne ve okul dışında üçüncü bir reel aktör yok ama dijital bir dünya var.

Çocuğun, neredeyse, nefes almayı bile hocaların, uzmanların desteğiyle öğrendiği oldukça akışkan ve hızlı bir çağ yaşanmakta. Anne-çocuk ilişkisi, kültürün bütün kuşatmasına rağmen saflığını, doğallığını muhafaza etmekte. Kültürün dokunuşu, belli bir seviyede tutulabilirse sağlıklı çocuklar yetişebiliyor ama kültür, tek başına insanın doğasallığını doyurmaktan uzak.

SORUN
İnsanın ruhu, hep aynı yaşta. Anne-çocuk ilişkisi, kültürün henüz giremediği kurtarılmış bir alan. Kentsel ilişkiler ve üretim – tüketim süreçleri, bu doğal ilişkiyi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor; tehdit, annenin ve dolayısıyla çocuğun kaygısını artırıyor; hem birbirlerine hem de hayata olan güvenleri aşınıyor.

ÖRNEK SORULAR
* İnsanın kentsellikle radikal biçimde değişen habitatı, dijital devrimle birlikte nasıl bir boyut kazanmıştır?
* Anne-çocuk ilişkisinin yeni habitatı nedir?
* Söz konusu habitat hangi kavramlar üzerindedir, ne tür sorunlar yaşanmaktadır?
* Anne, hala (geleneksel anlamda) anne midir?
* Annenin sorumluluğu nerede başlar, kültürün her alana hakim olduğu bir dönemde annelik gibi doğal bir güdü ne kadar olanaklıdır?
* Birbirine bağlı ama bağımsız anne-çocuk ilişkisinin koşulları ne olabilir? Nasıl?
* Çocuğun iradesi, anne ya da aileden bağımsız gelişebilir mi? Nasıl?
* Anne ve/veya ebeveyn kaygılarının dinamikleri nelerdir?
* Evde, normları olan ve işleyen özgürce bir ortam ne ölçüde mümkün müdür? Nasıl?

AMAÇ
* Anne-çocuk ilişkisini, içinde bulunduğu koşullar bağlamında yeniden düşünmek
* Dolaşımdaki kavramları yeniden tanımlamak
* Kendi soru ve sorunlarımızı belirlemek
* Tutum, inanç ve davranışlarımızı sorgulamak

NASIL?
Genelinde anneler ve babalar, özelinde aile-çocuk ilişkisinde söz konusu olan kavramlar ve arkaplanındakiler:
* lineakea, kosmos, dünya, yaşam, evrim, canlılık, insan, aile, çocuk, doğum, gelişim, sevgi
* ruh, irade, bağımsızlaşma, sorumluluk, özgürlük, kişilik, müstakil özne
* kültür, dil, zeka, iletişim, paylaşım, doğal hukuk – pozitif hukuk, dinselleş(tir)me, ahlak/salık
merkezden dışa hakalar şeklinde birkaç kategoriye ayrılır; kategoriler ve kavramlar/ı, felsefi danışmanlık metodolojisiyle ele alınır; kavramların nasıl içeriklendirildiği, ilişkinin taraflarınca benzer içerikleriyle mi anlaşıldığı derinlemesine yapılan Sokratik Konuşmalarla irdelenir.

KATILIMCI PROFİLİ
* Anneler ve anne adayları
* Babalar ve baba adayları
* Konu ve/veya alana ilgi duyanlar

ATÖLYE SÜRECİ
İki seanstan oluşan çalışmanın ilk yarısında grubun odaklandığı kavramlar saptanır; kavramlarla ilgili sorular üretilir. İkinci yarısında seçilen soru ya da sorular “birlikte düşünme pratiği” ile yanıtlanmaya çalışılır. Probleme konu içerikler, Sokratik Konuşmalarla tanımlanır ve tanımlanan kavramlara dair katılımcıların kendi sorularını üretmeleri sağlanır.

AYRINTILAR
Çalışma, 12 kişi ile sınırlıdır.
Katılım ücreti 150 TL’dir.
Başvuruda kayıt sırası esastır.
Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.
Etkinlik için alt sınır 8 kişidir.
Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

ÖDEME
Opus Noesis Danışmanlık Ltd.
T. İş Bankası, Heybeliada Şubesi
Şube Kodu – Hesap No: 1023-0332662
IBAN: TR30 0006 4000 0011 0230 3326 62

Yapı Kredi Bankası, Gümüşsuyu Şubesi
Şube Kodu – Hesap No: 276 – 51870515
IBAN: TR67 0006 7010 0000 0051 8705 15

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için: www.opusnoesis.com.tr
(Fatura talep edenlerin, tüzel kişilik ise fatura bilgileri, değilse T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.)

BİLGİ & KAYIT
+90 212 972 22 72 & +90 532 171 07 84
Telefonlarını arayarak bilgi alabilir kaydınızı yaptırabilirsniz.
Etkinlikle ilgili bilgi ve sorularınız için info@ipcegitimsistemi.com ya da opus@opusnoesis.com.tr adresine yazabilirsiniz.
————————–————————–———————
PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak
Felsefe, mimarlık, sanat ve “alternatif eğitim” ile ilgileniyor. Kuramsal çalışmalarını, “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, dergilerde, kişisel blogunda ve çeşitli portallarda paylaşıyor. Çalışma alanlarıyla ilgili eğitimler ve atölye çalışmaları yapıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllüsüdür. Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.
Dahası: Googleable

Kayıt

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir