6 Aralık 2018, Opus 19 / Mülteci Entegrasyonu Üzerine

6 Aralık 2018, Opus 19 / Mülteci Entegrasyonu Üzerine
Komşu Kapısı Derneği & Opus Noesis işbirliğiyle…
Mülteci Entegrasyonu Üzerine
Göç süresince ve sonrasında özellikle zorunlu göçmenlerin maruz kaldıkları ayrımcı politikalar, hayatlarını tehlikeye atmalarına neden olan sınır güvenlikleri, göç edilen ülkede yaşadıkları ekonomik eşitsizlikler, izole bir sosyal hayat yaşamalarına neden olan yerleştirme politikaları, göçmenlerin toplumda deneyimledikleri ırkçılık ve ayrımcılık, adaptasyon süreçlerine yönelik tehditler arasında yer alıyor. Göç akışını kontrol etmeyi amaçlayan politikalar, göçmenlerin geçici olmadığı -özellikle ikinci ve üçüncü nesillerin varlığı dikkate alınınca- anlaşılınca entegrasyonu da içermeye başladı. Fakat çoğu entegrasyon politikası, mültecileri toplumdan izole bir yaşama ittiği için birçok sığınmacı ve mülteci, toplum tarafından dışlanıyor ve ırkçılığa maruz kalıyor. Paylaşım, entegrasyon politikalarının mültecilerin adaptasyon süreçlerine olan etkisini İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve İzmir’de yaşayan Suriyeli mülteciler örneği üzerinden açıklamayı hedefliyor.
Tarih & Saat
6 Aralık 2018, Perşembe & 19.00-21.00
Ayrıntılar
* Etkinlik, 50 kişi ile sınırlıdır.
* Katılım ÜCRETSİZDİR.
* Başvuruda kayıt sırası esastır.
* Kontenjan sınırlı olduğundan KAYIT yaptırılması gerekmektedir.
Kayıt
adresindeki formu doldurarak kaydınızı yapabilirsiniz.
————————–————————–————
Paylaşımcı / Doğuş Şimşek
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014- 2016 yılları Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MireKoç), TUBITAK-BIDEB’den aldigi fon ile başlığı “Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin entegrasyon süreçleri ve Türkiye’nin göç politikası” olan araştırma projesini yürütmüştür. Şimşek, doktora derecesini sosyoloji alanında City University London’dan, yüksek lisans derecesini ise kültürel incelemeler alanında University of London, Goldsmiths College’dan almıştır. MireKoç’a katılmadan önce Regents University London’da Göç Sosyolojisi ve City University London’da sosyoloji dersleri vermiş, Londra’daki ikinci nesil Türk ve Kürt gençleri arasındaki kimlik oluşumu ve ulusaşırı pratikler hakkında araştırmalar yapmıştır.  Bu konuda yazdığı kitap İstanbul Bilgi Ünievsitesi Yayınları tarafindan 2016 yılında yayımlanmıştır. Şimşek’in araştırma konuları genel olarak entegrasyon ve ulusaşırıcılık, mülteci çalışmaları, ırk ve ırkçılık, ve göçmen çocukları ve kimlik konularını kapsamaktadır. Şimşek birçok makale ve araştırma raporu yayımlamış, araştırma bulgularını ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir