Felsefi Danışmanlık

Opus Noesis’te FELSEFİ DANIŞMANLIK

  • Bireysel
  • Kurumsal
  • Grup
  • Sokratik Diyalog

Felsefi Danışmanlık, özetle “2500 yıl evvel Batı ve Doğu uygarlıklarında, filozofların pratik olarak karşılarına çıkan kişilerle yaptıkları sorgulama ve tartışmaların hayat koşullarına uyarlanması” olarak ifade edilebilir. Özünde, Danışan ve Danışmanın diyaloglar ile edindiği felsefe bilgisinin, kavramlarının, analizlerinin ve sorgulamalarının, mantıksal akıl yürütme yöntemleri ile günlük hayatta karşılaştıkları belirli ikilem ve güçlüklere uygulanmasıdır. Bu kadim pratik,1981 yılında danışmanlık ofisini açan Alman filozof Gerd B. Achenbach tarafından metodolojik bir perspektif kazanır. Almanya’da başlayan bu anlayış, önce Hollanda, ardından Fransa, İsrail, Kanada, Amerika, İngiltere ve Güney Afrika’ya yayılır. Günümüzdeyse, bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlar ilgiliyle doğru orantılı biçimde hızla artmaktadır.

Felsefi danışmanlık, güncel hayatın felsefi sorularını ve sorunlarına odaklanıp sorunun içindeki kişisel çelişkilerin çözümünü amaçlar. Felsefi hayat danışmanlığı, yaşam amacının belirlenmesinde ve hayatı idame etmedeki dinamiklerin kaynaklarını açığa çıkartmada sunacağı destekle mutluluğa erişmek isteyen kişiyi (de) destekler. Felsefi diyalogsal iletişim, danışanın yaşamsal olgularını aydınlatırken, danışan için değişim, hayati soruların yanıtı ve çözümdeki devinimleri de beraberinde getirir. Bu esnada kalıplaşmış kavramlar, inançlar, teoriler ve fikirler üzerine çalışılır. Aynı şekilde, hepimizin hayatının temelinde yer alan mutluluk, ahlak, doğruluk, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramların birbirleriyle ilişkilerine değinir. En önemlisi, danışanların dünya görüşleri ve fikirleri üzerine çalışırken, bir yandan da sorunları yaratan duygusal ve psikolojik mekanizmalarla da ilgilenir. Kişilerin hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretmesine imkan sağlayan Felsefi Danışmanlığı, günümüzde çok yaygın şekilde grup, kurum ve kuruluşlara da uygulanmakta.

Leonard Nelson, 1920’lerde Almanya’da Plato’un Sokrates’i konuşturduğu diyaloglarından ile Kant’ın fikirlerinden yola çıkarak Sokratik Diyalog yöntemini geliştirir. Sokratik Diyalog, son yıllarda Almanya ve Hollanda’da geliştirilerek günümüzdeki halini alır. Sokratik Diyalog kişilerden ziyade gruplara yönelik yaklaşımlar içerir. Batı Avrupa ülkelerinde firmalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bu yöntemle hizmetler verilmektedir. Yöntem, felsefi diyalog temelli somut deneyimlerden soyut ilkelere ulaşma süreçlerini kapsar. Firmalarda bu yöntem,

 

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın sınırı nedir?

Firmamızın kurumsal kimliğinin özünü ne/ler oluşturur?

Kalite nedir?

Firmamızın misyonu nedir? 

Firmamızın kurumsal etik yaklaşımı nedir?

gibi sorulara cevap bulmak için kullanılır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamaları için Hollanda örneği ilgi çekicidir: Hollanda’da birkaç üst düzey bürokratın rüşvet almasının ortaya çıkması sonucu devlet bakanı doğruluk – dürüstlük üzerine bir eğitim projesi tasarlar. Uygulamalı felsefe alanında çalışan filozoflardan destek ister. Alanında uzman on iki filozof, Sokratik Diyalog yöntemini bu sorunla mücadele etmek için uyarlayarak projeye dönüştürürler. Projeyle beş yıl içinde yaklaşık beş bin polis ve vergi memuru bu eğitimden geçirilir.