Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitimler

Opus Noesis’te Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitimler

  • Eğitimci Eğitimleri
  • Aday Öğretmen Eğitimleri
  • Alternatif Eğitim Yaklaşımları
  • Eğitimde Proje Yazımı ve Yönetimi