Fulya Sormaz Öğüt

Fulya Sormaz Öğüt

Çocukluğundan beri felsefe, edebiyat ve sanat alanlarına olan ilgisi, önce lisans ve yüksek lisansını Sosyoloji (Edebiyat Sosyolojisi ve Çocukluk Sosyolojisi) alanında, daha sonra doktorasını Felsefe (Çocuklar için Felsefe) alanında devam ettirerek, çeşitli eğitim kurumlarında farklı yaşlarda çocuklarla çalışmıştır.

Şiirleri ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. “Çocukluk, Oyun ve Oyuncak: Sosyo-Kültürel Bir Analiz” adlı kitabın yazarıdır.U
zun yıllar çocuklarla çalıştıktan sonra, eğitim içerisindeki eksiklikleri dert edinerek 2012’de Empatika Çocuk Doğa, Sanat, Bilim ve Felsefe Atölyesi’ni kurmuştur. Çocuklar için Felsefe yöntemiyle yine aynı yıl tanışmış, o yıldan bu yana, Çocuklar için Felsefe alanında kuramsal ve uygulama çalışmaları yapmaya devam etmiştir.
2017’de kurum adı Empatika Kişisel Gelişim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Çocuklarla Felsefe, Yaratıcı Yazarlık ve Yaratıcı Okuma atölyeleri gerçekleştirmekte, hem kurum içi hem kurum dışı bu atölyelerin yürütücülüğünü yapmaktadır. Çocuklar İçin Felsefe yöntemini, bütün atölye programlarına uyarlayarak “düşünen, sorgulayan, üreten çocuk” yaklaşımıyla atölyeler yürütmeye devam etmektedir.