Genel Eğitimler

Opus Noesis’te Genel Eğitimler

  • Etik Yönetimi
  • Eleştirel Düşünme
  • Yaratıcı Düşünme
  • Problem Çözme
  • Çatışma Yönetimi
  • Mutlu Çocuk/luk
  • Keyifli Anne/lik
  • Değerler Eğitimi