HAKKIMIZDA

Opus Noesis, adını, Latince “işler” anlamına gelen o p u s ile Grekçe n o e s i sten, “aklın, sezginin ötesine geçen kavrayışının ürünü”nden, almakta. Kısaltması olan “on”, Grekçe “olmak” fiili, Türkçe “tamlık”, “tamamlanmışlık” anlamlarında kullanılmakta.

İş süreçlerinin hızla aktığı, evrildiği, küresel rekabetin çığ gibi her alanı etkisine aldığı günümüzde yerinde, zamanında ama en önemlisi uygun çözümlere duyulan ihtiyaç artmakta.

Eğitim ve Danışmanlık kategorilerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulan Opus Noesis, yeni iş üretme, örgütlenme biçimlerine göre yapılanmış, proje özelinde profesyonel çalışma grubu ve/veya grupları oluşturabilen, esnek yaklaşımlarla hareket eden; tanıla(ma), ihtiyaç belirleme, ihtiyaca yönelik, yapıya uygun ve sürdürülebilir çözümler üreten bir kurumsal kimliğe sahiptir.

Opus Noesis, iş süreçlerinde temel değer ve ilke olarak “mahremiyet”, “açıklık”, “katılımcılık”, “yatay eksenli örgütlenme”, “hesap verebilirlik” ilkelerini alır ve etiği gözetir.