V. Metin Bayrak

V. Metin Bayrak

Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir. 25 yıldır çocuklardan yaşlılara her yaştan insanla felsefe atölyeleri, yapıyor; eğitimler tasarlıyor.  2010 yılından bu yana Uygulamalı Felsefe (P4C – Çocuklar İçin Felsefe & Felsefi Danışmanlık) alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatala ilgileniyor.  “cross-diciplinary” yaklaşımıyla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlar, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel blogu yoluyla kamusallaştırmaya çalışıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşunun kurucusu, üyesi, gönüllüsü bir aktivist olarak hayata dokunmaya çabalıyor; başta eğitim olmak üzere sosyal konularda projeler yazıyor, koordine ediyor, danışmanlık yapıyor. Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürüyor. Dahası: Googleable