Eğitim

Opus Noesis eğitimleri, “genel”; “eğitim kurumlarına yönelik”; “ihtiyaç tanı(la)ma bazlı” ve üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen “sertifika programları” olmak üzere dört temel kategoride kurgulanmıştır.

Genel ve eğitim kurumlarına yönelik modüller halinde hazırlanmış içeriklerle katılımcıların konu alana dair bakış açılarının, düşünme ve problem çözme becerilerinin zenginleşmesi amaçlanır.

İhtiyaç tanı(la)ma bazlı eğitimler, bireysel ve kurumsal altbaşlıklar altında toplanmıştır. “ihtiyaç tanı(la)ma” bazlı eğitimler, tamamen talep eden kişi ya da kuruma yönelik bir ihtiyaç belirleme sürecinin ardından Opus Noesis tarafından geliştirilip sunulan eğitimlerdir. Eğitim talep eden gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç çözümlemesine müteakip tanı(la)ma süreçlerinin ardından geliştirilir ve “ihtiyaç temelli” çözümler üretmeyi amaçlar.

Opus Noesis tarafından geliştirilen ve üç modülden (Başlangıç: Alfa; Orta: Beta ve İleri: Gama) oluşan eğitimler, kurum ve/veya personelin ihtiyaçlarına, beklentilerine göre içeriklendirilerek uyarlanır.

Opus Noesis, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleriyle yaptığı kurumsal işbirliğiyle daha çok kişinin niteliğini destekleyici ve istihdamını kolaylaştırıcı sertifikalı eğitimler vermektedir.

Opus Noesis, eğitime avangart perspektifle yaklaşır. Eğitim başlıklarını ve içeriklerini, dinamikleri çeşitlenen ve hızla değişen hayatın ürettiği ihtiyaçları, talepleri, sorunları vb. gözeterek geliştirir. Bütün eğitimler(in)de temel bir ilke olarak “katılımcılık”ı benimser.