top of page

21.Yüzyıldaki Becerilere Sahip Olmada Felsefenin Rolü ve Önemi

Medium: Felsefe hakikati arama yoludur, hakikatin peşinde olup soru sormak ve kâinatı anlamaya çalışmaktır. Bu hakikati arayan kişilere ise filozof denir. Filozofların işi sorgulamak, sorular sormak ve sordukları soruya karşılık verilen yanıtların da ötesini kurcalamaktır.

Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2020Haberin tamamı:

https://medium.com/t%C3%BCrkiye/21-y%C3%BCzy%C4%B1ldaki-becerilere-sahip-olmada-felsefenin-rol%C3%BC-ve-%C3%B6nemi-bc46e06f3b93


Eğitim anlayışlarının, yönetimlerinin ya da daha yaygın kullanımla sistemlerinin karşı karşıya olduğu sorunlardan biri de insanlara üst düze

Öğretmenler Sitesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Opus Noesis, eğitimcilerin öğretmenlik becerilerini güçlendirici, kendi alanlarında

bottom of page