top of page

Hayata Dokunanlar ...

Opus Noesis, felsefeyi, yaşama bilgeliği perspektifiyle yolu felsefeyle kesişen,

uygulamalı felsefeye zihinlerinden çok gönüllerini vermiş,

yaşama biçimine dönüştürmüş,

muradları toplumsal esenlik olanlarla üretip paylaşıyor... 

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg

1972 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Bornova Anadolu Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 2007 yılında Ege Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Psikiyatri Bölümünün açmış olduğu Uygulamalı Klinik Psikoloji Yüksek lisans programını tamamladı.

 

Anne Çocuk Eğitim Vakfının (AÇEV) geliştirdiği Anne Destek Programı eğitici eğitimini tamamlayarak Anne Destek Programı uygulayıcısı olmuştur. 2014 yılında Montesori eğitmenlik eğitimini tamamlayarak Montesori eğitmeni ünvanını almıştır.  

Yaklaşık on yıldır Transaksiyonel Analiz kuramı temelli eğitim ve danışmanlık yapmaktadır Pedagoji, iletişim, eğitim ,aile, kadınlar ve çocuklar, ekip kurma. açık iletişim ve çözüm odaklı bakış açısını geliştirme ve yaygınlaştırma ve toplumsal dayanışma projeleri geliştirme başlıca ilgi alanlarıdır. Bu konularda ilgili topluluklarla eğitimler, çalışmalar yürütür. Kadın ve çocuk çalısmalarının toplumsal dönüşümdeki önem ve önceliğine, dayanışma ve demokratik kültüre inanır.

Alev Dumanoğlu

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Alev Dumanoglu
daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg

Çocukluğundan beri felsefe, edebiyat ve sanat alanlarına olan ilgisi,

önce lisans ve yüksek lisansını Sosyoloji (Edebiyat Sosyolojisi ve Çocukluk Sosyolojisi) alanında,

daha sonra doktorasını Felsefe (Çocuklar için Felsefe) alanında devam ettirerek,

çeşitli eğitim kurumlarında farklı yaşlarda çocuklarla çalışmıştır.


Şiirleri ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.
“Çocukluk, Oyun ve Oyuncak: Sosyo-Kültürel Bir Analiz” adlı kitabın yazarıdır.

Uzun yıllar çocuklarla çalıştıktan sonra, eğitim içerisindeki eksiklikleri dert edinerek 2012’de Empatika Çocuk Doğa, Sanat, Bilim ve Felsefe Atölyesi’ni kurmuştur.

Çocuklar için Felsefe yöntemiyle yine aynı yıl tanışmış, o yıldan bu yana, Çocuklar için Felsefe alanında kuramsal ve uygulama çalışmaları yapmaya devam etmiştir.

 

2017’de kurum adı Empatika Kişisel Gelişim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

Çocuklarla Felsefe, Yaratıcı Yazarlık ve Yaratıcı Okuma atölyeleri gerçekleştirmekte,

hem kurum içi hem kurum dışı bu atölyelerin yürütücülüğünü yapmaktadır.

 

Çocuklar İçin Felsefe yöntemini, bütün atölye programlarına uyarlayarak “düşünen, sorgulayan, üreten çocuk” yaklaşımıyla atölyeler yürütmeye devam etmektedir.

Fulya Sormaz Öğüt

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olur.  2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “Etik-Siyaset İlişkisi Bakımından Aristoteles ve Machiavelli” konu başlıklı çalışmasıyla Felsefe Yüksek Lisans, 2017’de Hacettepe Üniversitesi’nde “Özgürlük Kavramını Yeniden Düşünmek: Kant ve Arendt’te Etik ve Politik Bir Sorun Olarak Özgürlük” başlıklı teziyle Felsefede Doktora derecesini alır.  2019 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyeliğine atanır. 

 

Halen Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümünde Felsefeye Giriş, Felsefenin Temel Kavramları, Platon, Etik, Ahlak Felsefesi, Kant’ın Ahlak Felsefesi, İnsan Felsefesi alanlarında dersler vermektedir. 

 

2020’de  tanıştığı “Çocuklarla Felsefe” alanında eğitimler alır. 2021’den bu yana Opus Noesis’in Kolaylaştırıcı Eğitimlerinde eğitimci, atölye çalışmalarında kolaylaştırıcı olarak yer almaktadır. 


Özgürlüğe Yazgılı Olmak: Sartre’ın Varoluş Felsefesinde Özgürlük Düşüncesinin Eleştirisi (Asos Journal, 2017), Hartmann’da Değer ve Değerlendirme Problemi (Kilikya Felsefe Dergisi, 2017), Erdemli Bir Siyasetin Olanaklılığı Üzerine: Aristoteles ve Machiavelli’de Etik ve Siyaset İlişkisi (Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, 2017), İsteme Özgürlüğünden Eylem Özgürlüğüne: Kant’ın Özgürlük Görüşü (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2018), Aristoteles’te Pratik Bilimlerin Değeri (ViraVerita E- Dergi, 2019), Platon Felsefesinde “İyi” İdeasının Yöneten ve Yönetilen İlişkisindeki Ahlaki Rolü (Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi, 2022), Kant’ın Ahlak Tasavvuru ve Mutluluk Ahlakına Yönelttiği Eleştiriler (Türkiye Kant Topluluğu Dergisi, 2022) makaleleri yayımlanmıştır.

Elif Çetinkıran

daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Melek Büber

1999 yılında Manisa’da doğar. Çocukluğundan bu yana sivri soruları olan ve hep meraklı biri olarak tanınır. Merakının törpülenmemesi, bilakis körüklenmesi amacıyla felsefe okumaya karar verir.  2017’de İstanbul Üniversitesi’nde başladığı Felsefe öğrenimini 2021’de tamamlar. Felsefeye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans seviyesinde devam ediyor. Aynı zamanda ikinci üniversite kapsamında İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi alanında lisans öğrenimi görüyor. Zihin Felsefesi, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Yapay Zeka ve Uygulamalı Felsefe üzerine çalışıyor. 

Felsefenin teorik alanın yanında pratik alanda da ele alınması ve herkes için olması motivasyonuyla Çocuklarla/Topluluklarla Felsefe (P4wC) Kolaylaştırıcı Eğitimi aldı. P4wC’nin işbirliğine dayanan diyaloglarla ilerleyen felsefi sorgulama yöntemi, bu alan üzerinde çalışmasının nedenler iarasında. Halihazırda Opus Noesis’te Yapay Zekaya Felsefeyle Bakmak atölyesinin tasarım ve kolaylaştırıcılığını yapmaktadır.

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg

İstopmotion Çocuklarla Sinema Atölyeleri yönetmeni ve 

CANLAN! Çocuklarla Sinema kitabı yazarı.

 

Günümüzün en etkili anlatım biçimlerinden biri olan ve tüm sanatların bir bileşkesi diyebileceğimiz sinemayı daha da yaygınlaştırarak çocuklarla buluşturmak ve onların yalnızca izleyici olarak değil film yapım sürecini birlikte tamamlayarak ufuk açıcı bir deneyim edinmelerini sağlamak amacıyla çeşitli okul, kurum, festival ve etkinliklerde atölyeler düzenliyor. Böylece çocuklar, atölyeler sonunda, sinema konusunda temel bilgiler edinmenin yanı sıra, hayata dair soru sorabilecekleri ve yanıtlar üretebilecekleri yeni bir ifade biçimiyle de tanışmış oluyorlar.

 

Ayrıca, bu alanda 20 yıla yakındır edindiği deneyimi CANLAN! Çocuklarla Sinema (Stopmotion) kitabıyla somutlaştırdı. Kitapta bir stopmotion film yapım süreci, hazırlık aşamasından filmin izleyiciyle buluşmasına dek ele alınıyor. Böylelikle çocukların kendi filmlerini daha kolay yapmaları mümkün oluyor. Kitap, alanında yayımlanan ilk Türkçe kaynak.

Gürşat Özdamar

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Harun Tepe

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1985'te Hacettepe’de Felsefede Yüksek Lisans ve 1990'da Felsefede Doktora derecesini aldı. 1990-1991 yılları arasında Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1991’de yardımcı doçent, 1993 yılında felsefede doçent; 2002'de profesörlük kadrosuna atandı. 2018’de Toronto Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak araştırmalar yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ve İnsan Hakları Anabilim dalında Etik, İnsan Felsefesi ve İnsan Hakları gibi dersler vermektedir. 

Çoğu felsefe dergilerinde yayımlanmış yazıları yanında, Etik ve Metaetik (1992) ve Platon'dan Habermas'a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat (1995), ‘Teorik Etik’ Etiğin Teorik Sorunları (2016), ‘Pratik Etik’. Etiğin Pratik Sorunları (2016) ve Varlık ve Bilgi (2017), İnsan Hakları Felsefesi (2018) kitaplarını yayımladı.

 

Ayrıca Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, İşletme, Medya ve Hukuk (2000), The Proceedings of the Twenty-first World Congress of Philosophy, Cilt 1 Ethics (2007), Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi (2013) ve Ludwig Wittgenstein: Temel Kavram ve Sorunlar (2019) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Koray Ural

Dünyaya 1980’de Ankara'da açtı gözlerini. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Vurmalı Sazlar bölümünü 2010’da bitirdi. Finlandiya’da sahne sanatları (resim, tiyatro, dans ve müzik), Fransa’da ise müzik ve müzik terapisi temalı gençlik projelerine katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok sahnede perküsyonist olarak görev aldı. Bunun yanı sıra Konya Devlet Tiyatrosunda Nur Subaşı, Ahmet Mümtaz Taylan (Buzlar Çözülmeden), Umut Toprak (Midas'ın Kulakları) yönetmenliğindeki oyunlarda müzisyen, besteci ve koreograflık yaptı. Halen aktif olarak Tan Taşçı orkestrasında konser sahnelerine çıkmakta.

Müziğin iletişim dolayımıyla sosyal yaşamdaki iletişim sorunlarını irdeleyen Müzikle İletişim Atölyesinin kolaylaştırıcılığını yapmaktadır. 

daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg

Lale Tekin Genç

Mut’da dünyaya geldim. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da tamamladım. Lisansı Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Giyim Sanatları ve Eğitimi’nde, yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Bölümü’nde tamamladım. Doktoramı Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji’de “Ahmetli Köyü Geçiş Ritüelleri“ konu başlıklı tez ile tamamladım.

 

Çalışma hayatıma Milli Eğitimde başlayıp 1995 yılından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Tekstil Moda Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak devam edip emekli oldum. Halen çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak alanımla ilgili dersler veriyor, araştırma projeleri ve danışmanlıklarını yürütüyor, atölye çalışmalarının kolaylaştırıcılığını yapıyorum. 

Çalışmalarımda yavaş moda adı altında insana ve ihtiyaca dokunan, doğal olanla bütünleşik ürünler üzerinde deneysel çalışıyorum. Moda bir endüstri ve sırça köşkünde sadece tüketim odaklı. “Çalışmalarımda “tüketim”i sorunsallaştırıp “patchwork” ya da dilimizdeki ve geleneğimizdeki “ulama” yaklaşımını kullanarak gündelik ihtiyaçlarımızı tüketmeden nasıl çözümleyebiliriz?” sorusundan hareket ederek sürdürülebilirliği, ileri dönüşümü, kişiyi kendine yeter kılacak beceri geliştirmeye yönelik tasarım odaklı atölye çalışmaları ile birikimimi başta çocuklar olmak üzere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

M. Ertan Kardeş

Felsefe eğitimini Galatasaray, Paris I Panthéon-Sorbonne ve İstanbul Üniversitelerinde almıştır.

 

Araştırmalarını Walter Benjamin, Cornelius Castoriadis ve Carl Schmitt üzerine yapan M. Ertan Kardeş’in Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı, Politik Felsefe Açısından Carl Schmitt ve Düşüncesi (İletişim Yayınevi, 2015) kitabı 2016 yılında “Uluslararası Felsefe Derneği” ödülüne layık görüldü.

 

Dar Kapıdaki Mesih, Walter Benjamin ve Politik Felsefesi (İthaki Yayınları, 2017) ve Politik Felsefe Nedir? (Tekin Yayınevi, 2020) başlıklı kolektif kitaplarını yayımladı. Yönsüzleşmiş Savaşlar: Politik Felsefenin Bir Sınır Meselesi Olarak Savaşa Dair (Pinhan Yayıncılık, 2019) kitabıysa en güncel çalışmalarının bir ürünüdür. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Kardeş, politik felsefe ve çağdaş felsefe alanlarında dersler vermektedir.

daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayarak sanat ve sosyoloji temelinde üretimlerine devam etti.

2013 yılından beri farklı zamanlarda farklı kurumlarda yetişkinler için kısa film yapımı, çocuklar için modern sanat tarihi, hikâye yazımı ve fotoğraf okumaları hakkında katılımcı atölyeler kurdu. Atölyelerin amacını gündelik hayatın kısıtlayıcılığını aşmak için kurguladı ve ateşleyici fikir egzersizleri ile bildiklerini paylaştı.

 

Memed Osman müstear adıyla edebiyat sanatıyla münasebette bulunuyor, film sektöründe proje bazlı çalışmasının yanında bir stk bünyesinde çalışmaya devam ediyor.

Mehmet Hacıosmanoğlu

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.
 

Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak dert edindiği kavramlara, ağına takılan olaylara dair felsefeleştirici nitelikteki üretimlerini konferanslar, eğitimler, atölye çalışmalarıyla ve adına “yazılama” dediği blog felsefeleştirileriyle kamusallaştırmakta.
 

Profesyonel yaşamını; sosyal ve kültürel proje tasarımları ve ilgili süreçlerin yürütücülüğünü; bireysel ve kurumsal felsefi danışmanlıklar; çocuklarla felsefe kolaylaştırıcı eğitimleri; katılımcı süreç tasarımları; akademisyenlik, editörlük yaparak sürdürüyor.

 

Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bir aktivist olarak da hayata dokunmaya çabalıyor.

Metin V. Bayrak

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg

Müjdelen Tüzün

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Pek çok örgün eğitim kurumunda yirmi yılı aşkın “sınıf öğretmenliği” yaptı ve bağımsız olmak adına emekli oldu. Kırk yıldır 0 – 18 yaş arası farklı öğrenme biçimlerine sahip yüzlerce çocukla çalışıyor. İki özel çocuk yetiştirir. Büyüğü sinema tv alanında çalışıyor. Küçüğü, mühendislik tahsil etmesine rağmen annesinin yolundan gitmeye karar verdi.

 

Çocuklarla çalışıyor. Son yıllarda profesyonel eğitimcilikten, farklı öğrenme biçimlerine sahip çocuklarla yaptığı özel çalışmalarından süzülen deneyimlerini çocuk özelinde anneliğiyle de damıtarak başta eğitimciler ve anneler olmak üzere yetişkinlerle paylaştığı eğitimler, seminerler ve konferanslar veriyor. 

Daha çok “vaka temelli yaklaşımlar” ile yerleşik bakış açılarını sarsan, tutumlarımızda kalıcı değişiklikler yaratan “ezberbozan” örnekleri, mutlu bir geleceğin inşasına katkıda bulunmak adına çalışma konularına ilgi duyanlarla paylaşmayı sürdürüyor. Tüzün’ün perspektifinden çocuklarla çalışmak, ilgilenmek, bir iş olmaktan çıkıp keyifli hale geliyor. Farklı öğrenen çocuklarla gelişimsel ve bireysel çalışmalar yürütüyor.

Eğitime dair kişisel birikimlerini kitaplarla kalıcılaştırma kararı aldı. İlk kitabı Ubuntu, 2017’de yayımlandı. Şimdi ikinci kitabını hazırlıyor.

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Özlem Marangoz Aydın

Taşranın zakkumlar içerisinde verimli topraklarına, ailesinin ilk çocuğu olarak doğdu, Söke, Aydın. Köye ait her türlü izi hem yüreği hem de elleri taşır.


Uzun yıllar gezerek, görerek, çok çalışarak ve en sonunda Çocuklarla Felsefe ile tanışarak kendini yeniden buldu. Çocukları hep sevdi, felsefe yaparak tüm insanları, ama özellikle çocukları daha doğru sevebileceğini, daha iyi anlayabileceğini gördü. “Düşünen Sesli Toplum” hayal ediyor.

“DÜŞÜNÜRYA” yı kurdu çünkü “insana dair her şey”le ilgileniyor. Opus Noesis’in “hayata dokunan işler”inin tasarım ve uygulayıcılarından...

Kızı ve oğlu ile birlikte içindeki çocuğu yeniden büyütüyor. Çocuklar ve yaşlıların “yetişkinler” tarafından baskılandığını düşünmüştü hep, ölmek için gün sayan, “vazgeçmiş ve usanmış” yaşlılar tanımıştı.Felsefe yolu ile onların yüreklerine ulaşmak ve

düşünmeyi tekrar hatırlatabilmek için “Düşünsel Demans Terapisi”ni geliştirdi.

Hikayesine “Huzurevlerinde felsefe yapan ilk kişi olmak” da eklendi.


En sevdiği mesleği; çocuklar ve yaşlılarla felsefe yaparak insan ömrünün başlangıç ve sonunu sorgulayıp düşünerek birbirine sevgi ile bağlamaya çalışmak…

daniele-levis-pelusi-lFOizXw39kE-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Seran Demiral

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık okudu, aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde Çevrimiçi Çocuklukta Özneleşme Mekanizmaları ismindeki teziyle doktora eğitimini tamamladı. İlkgençlik yıllarından bu yana kurgu yazarlığını sürdüren Demiral’ın Münzevi ve Hissizleşme isimli fantazya romanları; Kafası Karışıklar başlığı altında çocuklarla felsefe ekseninde yazdığı Benden Bize ve Bizden Dünyaya isimli kurgusal çalışmaları, Parmak Uçları, Likya’nın Şarkısı ve Hatırla ismini taşıyan gençlik romanları yayımlandı. Aynı zamanda bilimkurgu, feminist ütopya, eko-kurgu gibi türlerde yazmayı sürdüren Demiral’ın Hayat Üretim Merkezi adında bir bilimkurgu romanı ile çeşitli antolojilerde yayımlanmış öyküleri vardır. Bu öykülerden genetik bilimkurguyla kadın yazınını buluşturan Gebe, 2021 yılında Future Fiction yayınevi aracılığıyla Futurchia isimli antolojide İtalyanca yayınlanmıştır.

 

Çocuklarla felsefe üzerine çalışan Demiral, çeşitli yaşlardaki çocuklarla bir araya gelir, Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim ve Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çocukluk, çocuk yazını, yaratıcı yazma, sosyoloji konularında dersler verir; romanlar, çocuk kitapları, oyunlar yazar.

chris-man-jqfPQWxWyW0-unsplash_edited.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Volkan Altınok

1983 Zonguldak’ta doğdu Zonguldak Fen Lisesi’nden  sonra ODTÜ Felsefe Bölümü ve Mimarlık Kültürü Yandal Programını bitirdi.

 

Felsefe okurken farklı dünyaların kurgulanabileceğini, Sosyal Antropoloji yüksek lisansında ise bu farklı dünyaların yaşandığını öğrendi.

 

Sosyal etki değerlendirme uzmanı, nitel araştırmacı, senarist, kent araştırmacısı olarak çalıştı.

Japonya, İrlanda, İsrail ve İtalya da çeşitli gençlik projelerinde yer aldı. 

 

Kent sorunları, katılımcılık, yönetişim ve açık veri konularında çalışıyor. Opus Noesis’te çocuklarla felsefe atölyelerinde kolaylaştırıcılık yapıyor. Felsefenin özgürleştirici etkisine inanıyor.

bottom of page