Güncel Etkinlikler

 • Yapay Zekaya Felsefeyle Bakmak
  Birden Fazla Tarih
  09 Ağu 20:00 – 21:00
  Çevrimiçi
  Yapay Zeka atölyesi, P4C metoduyla, gelişen teknolojiye ve ‘yeni dünyamıza’ felsefeyle bakmak, kavramları sorunsallaştırmak ve tartışmak için bir agora oluşturma girişimi olarak herkesin katılımına açıktır.
 • Çocuklarla Felsefe
  Birden Fazla Tarih
  11 Ağu 11:00 – 12:00
  Çevrimiçi
  #düşünmeköğrenilir diyerek #çocuklarlafelsefe yapmaya devam ediyoruz. Çünkü #çocuklar yorulmaksızın soruyorlar, sordukça özgürleşiyorlar. Çocuklarla, çocukların sordukça özgürleştikleri sorulardan yola çıkarak çeşitli kavramların tartışma konusu yapıldığı çevrimiçi atölye çalışmaları sürüyor...
 • Çocuklar Nasıl Düşünür?
  11 Ağu 19:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  Çocuğun, çocukluğun ne olduğunu biliyoruz. Peki çocuklar(ımız)ın nasıl düşündüğünü? Çocuklar dünyayı nasıl bilirler? Nasıl anlarlar? Gerçekten de 'çocuklar nasıl olsa anlamazlar' mı yoksa 'çocuklar her şeyi anlar' mı?
 • P4C - Topluluklarla Felsefe Kolaylaştırıcı Eğitimi
  13 Ağu 10:00 – 21 Eyl 21:30
  Çevrimiçi
  Eğitim, “Topluluklarla Felsefe” ile tanışma, derinleşme ve uygulama olmak üzere üç bölümden oluşur. Kursiyerlerin yöntem, kuramsal temeller ve uygulama örnekleriyle tanışmalarını kapsar.
 • P4C - Topluluklarla Felsefe | Tanışma
  17 Ağu 19:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  #HayataDokunanİşler üreten Opus Noesis, P4C yöntemini, alternatif yaklaşımıyla “tadımlık” statüsündeki tanıtım etkinliği dolayımıyla meraklılarıyla buluşturuyor…
 • Atölye Yönetişimi
  18 Ağu 19:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  Öğrenme ortamı ve ilişkiler daha fazla demokrasi istiyor. Katılımcılık, bu talebi ete kemiğe büründürüyor. Katılımcılık, günümüz öğrencilerinin taleplerinde, ruhlarında daha fazla karşılık bulmaktadır...
 • Felsefe Sokakta
  22 Ağu 20:00 – 21:30 GMT+3
  Çevrimiçi
  Hanemiz olan kavramsal örgümüz üzerine düşünmek, yaşadıklarımızı anlamlandırma süreçlerimizi kolaylaştırmak, kendi çözümlerimizi geliştirmemizi desteklemek amacıyla felsefe yapıyor, her birimizde var olan çekirdek becerilerden yaşama bilgeliğimizi rafine hale getirmek için felsefi iletişimden...
 • Çocuğa Felsefeyle Bakmak
  22 Ağu 21:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  Özlem Marangoz Aydın, ebeveynler, ebeveyn adayları, çocuklarla ve ailelerle çalışan uzmanlarla gerçekleştirdiği felsefe atölyelerinde ebeveyn-çocuk ilişkisini ören kavram, konu ya da sorunları felsefi iletişim yöntemiyle soruşturuyor.
 • Uygulamalı Felsefe Nedir? | Tanışma
  24 Ağu 19:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  #uygulamalıfelsefe #p4c #topluluklarlafelsefe etiketleriyle #HayataDokunanİşler üreten Opus Noesis, Uygulamalı Felsefe'yi, gittikçe karmaşıklaşıp ağırlaşan gündelik yaşamımızı ören kavramlara dair alternatif perspektiflere ihtiyaç duyanlara “tadımlık” statüsündeki tanışma etkinliğiyle ulaştırıyor.
 • Felsefi İletişim Nedir? | Tanışma
  31 Ağu 19:00 – 22:00
  Çevrimiçi
  #uygulamalıfelsefe #p4c #topluluklarlafelsefe #felsefiiletişim etiketleriyle #HayataDokunanİşler üreten Opus Noesis, “iletişim”e Uygulamalı Felsefenin bir kolu olan Felsefi İletişim ile alternatif bir yaklaşım geliştiriyor. İletişimi dert edinenleri “tadımlık” statüdeki tanıtım etkinliğine bekliyor…