top of page
firos-nv-Rr3B0LH7W3k-unsplash_edited.jpg

opus
noesis

Opus Noesis, adını, Latince “iş” anlamına gelen “opus” ile Grekçe “noesis”ten, “aklın, sezginin ötesine geçen kavrayışının ürünü”nden, almakta. Kısaltması olan “ON”, Grekçe “olmak” fiili, Türkçe “tamlık”, “tamamlanmışlık” anlamlarında kullanılmakta.
 

Yaşamın hızla aktığı, evrildiği, küresel rekabetin çığ gibi her alanı etkisine aldığı günümüzde yerinde, zamanında ama en önemlisi uygun çözümlere duyulan ihtiyaç artmakta.

Eğitim ve Danışmanlık alanlarında alternatif içerikler üretip toplumsallaştırmak amacıyla kurulan Opus Noesis, yeni iş üretme, örgütlenme biçimlerine göre yapılanmış, ihtiyaç özelinde profesyonel çalışma grubu ve/veya grupları oluşturabilen, esnek yaklaşımlarla hareket eden; tanıla(ma), ihtiyaç belirleme, ihtiyaca yönelik, yapıya uygun ve sürdürülebilir çözümler üreten kolektivizme inanan paylaşımcı, dayanışmacı bir kurumsal kimliğe sahiptir.

Opus Noesis, iş süreçlerinde temel değer ve ilke olarak “mahremiyet”, “açıklık”, “katılımcılık”, “yatay eksenli örgütlenme”, “hesap verebilirlik” "saydamlık" ilkelerini alır ve referansı her tekil olay özelinde etik yaklaşımdır.

bottom of page