top of page
Anneler için Felsefe
Anneler için Felsefe

Anneler için Felsefe

Anneler için Felsefe, özgürleştirici anne-çocuk ilişkisinin olanakları...

Saat ve Yer

09 May 2017 11:00 – 14:00

Opus Noesis, Teşvikiye, 34365 Şişli/İstanbul, Turkey

Etkinlik Hakkında

ANNELER İÇİN FELSEFE

Çalışmaya katılanlarla, uygulamalı felsefenin bir türü olan felsefi danışmanlık metodolojisiyle anne-çocuk ilişkisinde dair soru/lar üretilir. Kavramlara, sorulara, sorunlara Sokratik Konuşmalar ışığında açıklık getirilmeye çalışılır.

AÇIKLAMA

 “Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir.” der Çinliler. Köy, modern insan için pastoral bir düş olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor artık. Çocuk, imeceyle büyürdü ve annenin üzerinde diğer çocukları doğurmak ve tarıma-hayvancılığa dayalı üretim sürecinde bulunmak vardı. Çocuk, avlu, sokak ve mahallede toplumsallaşır, küçük yaşlardan itibaren üretim sürecinde de bulunur/du; hayatta ihtiyacı olan her şeyi doğal ortamında “organik” biçimde alır/dı. Şimdi, artık ne köy ne avlu var. Anne ve okul dışında üçüncü bir reel aktör yok ama dijital bir dünya var.

Çocuğun, neredeyse, nefes almayı bile hocaların, uzmanların desteğiyle öğrendiği oldukça akışkan ve hızlı bir çağ yaşanmakta. Anne-çocuk ilişkisi, kültürün bütün kuşatmasına rağmen saflığını, doğallığını muhafaza etmekte. Kültürün dokunuşu, belli bir seviyede tutulabilirse sağlıklı çocuklar yetişebiliyor ama kültür, tek başına insanın doğasallığını doyurmaktan uzak.

SORUN

 İnsanın ruhu, hep aynı yaşta. Anne-çocuk ilişkisi, kültürün henüz giremediği kurtarılmış bir alan. Kentsel ilişkiler ve üretim - tüketim süreçleri, bu doğal ilişkiyi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor; tehdit, annenin ve dolayısıyla çocuğun kaygısını artırıyor; hem birbirlerine hem de hayata olan güvenleri aşınıyor.

ÖRNEK SORULAR

*  İnsanın kentsellikle radikal biçimde değişen habitatı, dijital devrimle birlikte nasıl bir boyut kazanmıştır? 

*  Anne-çocuk ilişkisinin yeni habitatı nedir? 

*  Söz konusu habitat hangi kavramlar üzerindedir, ne tür sorunlar yaşanmaktadır? 

*  Anne, hala (geleneksel anlamda) anne midir? 

*  Annenin sorumluluğu nerede başlar, kültürün her alana hakim olduğu bir dönemde annelik gibi doğal bir güdü ne kadar olanaklıdır? 

*  Birbirine bağlı ama bağımsız anne-çocuk ilişkisinin koşulları ne olabilir? Nasıl? 

*  Çocuğun iradesi, anne ya da aileden bağımsız gelişebilir mi? Nasıl? 

*  Anne ve/veya ebeveyn kaygılarının dinamikleri nelerdir? 

*  Evde, normları olan ve işleyen özgürce bir ortam ne ölçüde mümkün müdür? Nasıl?

AMAÇ

* Anne-çocuk ilişkisini, içinde bulunduğu koşullar bağlamında yeniden düşünmek 

* Dolaşımdaki kavramları yeniden tanımlamak 

* Kendi soru ve sorunlarımızı belirlemek 

* Tutum, inanç ve davranışlarımızı sorgulamak

NASIL?

Genelinde anneler ve babalar, özelinde aile-çocuk ilişkisinde söz konusu olan kavramlar ve arkaplanındakiler: 

* lineakea, kosmos, dünya, yaşam, evrim, canlılık, insan, aile, çocuk, doğum, gelişim, sevgi 

* ruh, irade, bağımsızlaşma, sorumluluk, özgürlük, kişilik, müstakil özne 

* kültür, dil, zeka, iletişim, paylaşım, doğal hukuk - pozitif hukuk, dinselleş(tir)me, ahlak/salık 

merkezden dışa hakalar şeklinde birkaç kategoriye ayrılır; kategoriler ve kavramlar/ı, felsefi danışmanlık metodolojisiyle ele alınır; kavramların nasıl içeriklendirildiği, ilişkinin taraflarınca benzer içerikleriyle mi anlaşıldığı derinlemesine yapılan Sokratik Konuşmalarla irdelenir.

KATILIMCI PROFİLİ

Annelerin katılımınaa açıktır. Babalar, konuya ilgili duyanlar.

ATÖLYE SÜRECİ

İki seanstan oluşan çalışmanın ilk yarısında grubun odaklandığı kavramlar saptanır; kavramlarla ilgili sorular üretilir. İkinci yarısında seçilen soru ya da sorular “birlikte düşünme pratiği” ile yanıtlanmaya çalışılır. Probleme konu içerikler, Sokratik Konuşmalarla tanımlanır ve tanımlanan kavramlara dair katılımcıların kendi sorularını üretmeleri sağlanır.

AYRINTILAR

Çalışma, 12 kişi ile sınırlıdır. Katılım ücreti 100 TL’dir. (İşsizlere %50 indirimlidir.) Başvuruda kayıt sırası esastır. Katılımcılara “katılım belgesi” verilir. Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

ÖDEME

Opus Noesis Danışmanlık Ltd. 

T. İş Bankası, Şube Kodu – Hesap No: 1023-0332662 T. 

İş Bankası, IBAN: TR30 0006 4000 0011 0230 3326 62

KAYIT

+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30 

Telefonlarını arayarak ya da ödeme belgesini opus@opusnoesis.com.tr adresine göndererek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

 -------------------------------------------------------------------------

PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak

Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir. 

25 yıldır okul öncesi dönemden yetişkinlere çeşitli konularda eğitimler vermektedir. 

Farklı yaş gruplarıyla felsefe atölyeleri yürütmektedir. 

Eğitim alanında faaliyet gösteren bir STK bünyesinde öğretmen yetiştirme programı olan Eğitim Akademisi’nde 7 yıldır seminerler ve atölye çalışmalarını sürdürmektedir. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nde Etik Çocuk, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nde Değerli İnsan – Değerli Genç Projelerinin yazım sürecinde yer almış ve proje koordinatörlüklerini üstlenmiştir. 

2010 yılından bu yana Uygulamalı Felsefe (P4C - Çocuklar için Felsefe & Felsefi Danışmanlık) alanında kuramsal ve uygulama çalışmaları yapmaktadır. 

Çocuklar İçin Felsefe amacıyla bir grup eğitimcinin bir araya gelerek geliştirdiği Sınıf Arkadaşım Sokrates proje grubu kurucularından ve üyesidir. 

Çocuklar için Felsefe alanında eğitimci eğitimleri yapmaktadır. 

Başta eğitim olmak üzere, felsefe, siyaset, sanat vb. kategorilerdeki kuramsal çalışmalarını “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel bloğunda paylaşmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllüsüdür. 

Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page