top of page
Ebeveynlerle Felsefe
Ebeveynlerle Felsefe

Ebeveynlerle Felsefe

Çalışmaya katılanlarla, uygulamalı felsefenin bir türü olan felsefi danışmanlık metodolojisiyle anne-çocuk ilişkisinde dair soru/lar üretilir. Annelik, babalık nedir? Anne-baba hala geleneksel anlamda anne-baba mıdır?

Saat ve Yer

22 Ara 2018 13:30 – 15:30

Düş Mucitleri Bilim Anaokulu- IPC PreSch, Çiğli/İzmir, Turkey

Etkinlik Hakkında

Düş Mucitleri Bilim Anaokulu & IPC & Opus Noesis İşbirliğiyle...

Çalışmaya katılanlarla, uygulamalı felsefenin bir türü olan felsefi danışmanlık metodolojisiyle anne-çocuk ilişkisinde dair soru/lar üretilir. Annelik, babalık nedir? Anne-baba hala geleneksel anlamda anne-baba mıdır? Değişen koşullar nedeniyle ebeveny-çocuk ilişkisinin yeni doğası nedir? Bu yeni ortamda ne tür sorunlar yaşanmaktadır? Bu ve bunun gibi nice soruyu ele alan Ebeveynlerle Felsefe atölyemizde, katılımcılarla "annelik", "babalık", "ebeveynlik" ve ebeveyn-çocuk ilişkisine dair soru, sorun ve kavramlara Sokratik Konuşmalar ışığında açıklık getirilmeye çalışılır.

AÇIKLAMA

Günümüz koşullarında ebeveny-çocuk ilişkisi, kültürün henüz tam olarak giremediği 'kurtarılmış bir alan'. Kentsel ilişkiler ve üretim – tüketim süreçleri, bu doğal ilişkiyi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor; bu tehdit, ebeveynlerin ve çocuğun, ilişkisini zayıflatıyor. Karşılıklı korku ve kaygı yaratıyor; bunun sonucunda hem birbirlerine hem de hayata olan güvenleri aşınıyor.

 “Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir.” der Çinliler. Köy, modern insan için pastoral bir düş olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor artık. Çocuk, imeceyle büyürdü ve annenin üzerinde diğer çocukları doğurmak ve tarıma-hayvancılığa dayalı üretim sürecinde bulunmak vardı. Çocuk, avlu, sokak ve mahallede toplumsallaşır, küçük yaşlardan itibaren üretim sürecinde de bulunur/du; hayatta ihtiyacı olan her şeyi doğal ortamında “organik” biçimde alır/dı. Şimdi, artık ne köy ne avlu var. Anne ve okul dışında üçüncü bir reel aktör yok ama dijital bir dünya var.

Çocuğun, neredeyse, nefes almayı bile hocaların, uzmanların desteğiyle öğrendiği oldukça akışkan ve hızlı bir çağ yaşanmakta. Ebeveyn-çocuk ilişkisi, kültürün bütün kuşatmasına rağmen saflığını, doğallığını muhafaza etmekte. Kültürün dokunuşu, belli bir seviyede tutulabilirse sağlıklı çocuklar yetişebiliyor ama kültür, tek başına insanın doğasallığını doyurmaktan uzak.

AMAÇ

* Ebeveyn-çocuk ilişkisini, içinde bulunduğu koşullar bağlamında yeniden düşünmek  

* Dolaşımdaki kavramları yeniden tanımlamak  

* Kendi soru ve sorunlarımızı belirlemek  

* Tutum, inanç ve davranışlarımızı sorgulamak

KATILIMCI PROFİLİ

* Anneler ve anne adayları  

* Babalar ve baba adayları  

* Çocuklarla çalışan uzmanlar  

* Konu ve/veya alana ilgi duyanlar

ATÖLYE SÜRECİ

8 - 18 kişinin katılımına açık atölye, her biri 50’ süren iki oturumdan oluşur; çalışmanın ilk yarısında grubun odaklandığı kavramlar, sorunlar ve sorunlardan üretilen sorular saptanır; bunlarla ilgili temele yönelik sorular üretilir. İkinci yarısında seçilen sorular, “birlikte düşünme pratiği” ile ele alınmaya çalışılır. Probleme konu içerikler, Sokratik Konuşmalarla tanımlanır ve tanımlanan kavramlara dair katılımcıların kendi sorularını üretmeleri sağlanır.

KAVRAMSAL ARKAPLAN

 Genelinde anneler ve babalar, özelinde aile-çocuk ilişkisinde söz konusu olan kavramlar ve arkaplanındakiler:  # lineakea, kosmos, dünya, yaşam, evrim, canlılık, insan, aile, çocuk, doğum, gelişim, sevgi, ruh, irade, bağımsızlaşma, sorumluluk, özgürlük, kişilik, müstakil özne, zeka, kültür, dil, iletişim, paylaşım, doğal hukuk – pozitif hukuk, dinselleş(tir)me, ahlak/salık

merkezden dışa halkalar şeklinde birkaç kategoriye ayrılır; kategoriler ve kavramlar/ı, felsefi danışmanlık metodolojisiyle ele alınır; kavramların nasıl içeriklendirildiği, ilişkinin taraflarınca benzer içerikleriyle mi anlaşıldığı derinlemesine yapılan Sokratik Konuşmalarla irdelenir.

ÖRNEK SORULAR

* Anne-çocuk ilişkisinin yeni doğası nedir?  

* Annenin sorumluluğu nerede başlar, kültürün her alana hakim olduğu bir dönemde annelik gibi doğal bir güdü ne kadar olanaklıdır?  

* Birbirine bağlı ama bağımsız anne-çocuk ilişkisinin koşulları ne olabilir? Nasıl?  

* Ebeveyn-çocuk ilişkisinin dinamikleri nelerdir?  

* Ebeveyn-çocuk ilişkisinin özgürce kurulabildiği bir ortam ne ölçüde mümkün müdür? Nasıl?

AYRINTILAR

* Çalışma, 18 kişi ile sınırlıdır.  

* Katılım ücreti 100 TL’dir.  

* Başvuruda kayıt sırası esastır.  

* Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.  

* Etkinlik için alt sınır 8 kişidir.  

* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

BİLGİ & KAYIT

Düş Mucitleri Bilim Anaokulu 0 232 370 35 15 & 0 544 370 35 15

 ————————–————————–———————

PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak

Felsefe, mimarlık, sanat ve “alternatif eğitim” ile ilgileniyor. Kuramsal çalışmalarını, “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, dergilerde, kişisel blogunda ve çeşitli portallarda paylaşıyor. Çalışma alanlarıyla ilgili eğitimler ve atölye çalışmaları yapıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllüsüdür. Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page