top of page
Nasreddin Hoca'yla Felsefe
Nasreddin Hoca'yla Felsefe

Nasreddin Hoca'yla Felsefe

açısından Nasreddin Hoca fıkraları oldukça verimli içeriklere sahiptir. Dört oturumdan oluşan Nasreddin Hoca'yla Felsefe Atölyesi'nde, her bir oturumda farklı bir Nasreddin Hoca fıkrası aracılığıyla farklı felsefi kavramlar P4C (Çocuklar İçin Felsefe) metodu uygulanarak tartışılacaktır.

Saat ve Yer

10 Ara 2017 11:00 – 12:00

Opus Noesis, Teşvikiye, Ahmet Fetgari Sk, 34365 Şişli/İstanbul, Turkey

Etkinlik Hakkında

Nasreddin Hoca fıkraları belirli felsefi kavramları ve/veya soru(n)ları açmak, tartışma konusu yapmak amacıyla özgün bir yaklaşımla ele alınacaktır. Felsefi soru(n)ları tartışmak ve felsefi kavramlarla tanışmak açısından Nasreddin Hoca fıkraları oldukça verimli içeriklere sahiptir. Dört oturumdan oluşan Nasreddin Hoca'yla Felsefe Atölyesi'nde, her bir oturumda farklı bir Nasreddin Hoca fıkrası aracılığıyla farklı felsefi kavramlar P4C (Çocuklar İçin Felsefe) metodu uygulanarak tartışılacaktır.

3 ARALIK 

“SORUMLULUK” 

Bu oturumda katılımcılar ahlak felsefinde oldukça önemli bir yeri olan sorumluluk kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında sorumluluk kavramının özgürlük, özgür irade, bilgi gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır. Eylemlerimizden sorumlu muyuz? Özgür irade var mıdır? Eylemlerimizden sorumlu tutulmamız için gerekli koşullar nelerdir? Vb. sorular etrafında sorumluluk kavramı soruşturulacaktır.

10 ARALIK 

“BİLGİ, BİLGELİK VE CEHALET” 

Bu oturumda, katılımcıların bilginin doğası ve işlevi ile bilgelik ve cehalet arasındaki ilişki üzerine tartışmaya teşvik edileceklerdir. Oturumun amacı, bilginin doğası ve kullanımı ile bilgelik ve cehalet arasındaki ilişkiyi soruşturarak bilginin ne olduğunu ve bilgi ile ilişkilenme biçimlerini tartışmaya sevk ederek bilginin karaktere kattığı özellikler ile bilgelik ve cehalet üzerine bir içgörü kazandırmaktır.

17 ARALIK 

“DOĞRULUK” 

Bu oturumda katılımcılar yalanın doğası ve işlevi ile doğruluk üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Ayrıca, bilinçli bir varlık olma ile yalan söyleme ve gerçekliği manipüle etme arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu oturumda, katılımcıların ahlaki ilkelerin tekil durumlara göre mi yoksa evrensel normlara göre mi belirlenmesi gerektiği, ahlaki normların kaynağının ne olduğu, bir eylemin ahlaki değerinin belirleyenin ne olduğu gibi sorular üzerine bir soruşturmaya teşvik edilerek ahlak felsefesinin sorularını tanıması ve bunlar üzerine soruşturma yapması amaçlanmaktadır.

24 ARALIK 

“BEN, ÖTEKİ VE KİMLİK” 

Bu oturumda, katılımcıların benlik, öteki ve kimlik ilişkisi üzerine bir tartışmaya sevk edilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar benlik kavramı, benliğin neye göre tanımlandığı, benlik ve kimlik arasındaki ilişki , ötekinin (başka benlik) bizim için ne ifade ettiği ve ötekini anlamanın imkanı ve bunun yolları üzerine yürütülecek bir tartışma aracılığı ile empati kavramı, öznellik ve öznelerarasılık meselesi üzerine bir soruşturma yapmaya teşvik edileceklerdir.

AMAÇ 

- Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklar için felsefe” metodolojisiyle tanışırlar. 

- Felsefeyle düşünmeyi deneyimlerler. 

- Kendi fikirlerini söylemenin ve başkalarının fikirlerine saygı duymanın önemini benimserler. 

- Birlikte düşünme pratiği içinde dinleme, anlama, kendini ifade etme, farklı bakış açılarından bakabilme, empati kurma yeteneklerini ve içgörülerini geliştirme imkanı bulurlar. 

- Tartışma kültürünü benimseyerek düşünsel bir açıklık ve eleştirellik kazanırlar. 

- Felsefe ile günlük yaşam arasındaki güçlü ilişkiyi kavramalarını sağlayan felsefi bir perspektif kazanırlar. 

- Fikirlerini dile getirme imkânı bulurlar. 

- Düşüncelerini doğru şekilde gerekçelendirme becerisi kazanırlar.

KATILIMCI PROFİLİ 

Düşünmeye ve sorgulamaya meraklı felsefeye ilgi duyan 9-12 yaş arası çocukların katılımına açıktır.

AYRINTILAR 

* Çalışma, 16 kişi ile sınırlıdır. 

* Katılım ücreti, 75 TL/seans'tır. 

* Başvuruda kayıt sırası esastır. 

* Etkinlik için alt sınır 8 kişidir. 

* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

ÖDEME 

Opus Noesis Danışmanlık Ltd. 

T. İş Bankası, Şube Kodu – Hesap No: 1023-0332662 

T. İş Bankası, IBAN: TR30 0006 4000 0011 0230 3326 62 

(Fatura talep edenlerin, tüzel kişilik ise fatura bilgileri, değilse T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.)

KAYIT 

+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30 

Telefonlarını arayarak ya da opus@opusnoesis.com.tr adresine e-posta göndererek kayıt işleminizi yapabilirsiniz. 

------------------------------------------------------------------------- 

Paylaşımcı / Berna Yeşilyurt 

Bilgi üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek lisans programından mezunudur. P4C (Philosophy for Children) metodolojisi ile oluşturduğu çocuklarla felsefe çalışmalarını uygulayarak bağımsız atölyeler yürütmektedir. Bir yandan, Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Büyem’de “Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi programına devam etmektedir.

 

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page