top of page
Sokrates: Agoranın Yalınayak Filozofu
Sokrates: Agoranın Yalınayak Filozofu

Sokrates: Agoranın Yalınayak Filozofu

İktidarlar en çok sorulardan, sorgulayanlardan korkarlar. Felsefe yapmak ya da sorgulamak, Sokrates’in varoluşudur. Sokrates için konuşmak, politik bir eylemdir; hele de gençlerle konuşmak! Perikles döneminde doruğa ulaşan Atina, tacını ya da diğer deyişle ‘atsineği’ni öldürerek kendi ipini de çeker

Saat ve Yer

31 May 2020 15:00 – 16:30

Çevrimiçi, Zoom

Etkinlik Hakkında

İktidarlar en çok sorulardan, sorgulayanlardan korkarlar. Felsefe yapmak ya da sorgulamak, Sokrates’in varoluşudur. Sokrates için konuşmak, politik bir eylemdir; hele de gençlerle konuşmak! Perikles döneminde doruğa ulaşan Atina, tacını ya da diğer deyişle ‘atsineği’ni öldürerek kendi ipini de çeker.

Sokrates’in çağı ve toplumunun temel dinamikleri nelerdir? “Sokratik Yöntem”in Sokrates’in felsefesi bağlamındaki yeri nedir? Bireysel ve toplumsal yaşamın temelini oluşturan kavramların Sokratik Yöntem açısından sorgulanmasının çıktıları neler olabilir? Antik Yunan’daki iktidar olgusu ile günümüz iktidar yapılanması arasında pararellikler kurulabilir mi? Hakikati söylemek (perrhesia) nedir? ve daha birçok soru, Sokrates ve felsefesinin ışığında tartışma konusu yapılacaktır.

https://www.gezgintayfa.com/.../sokrates-agoranin.../

Tarih: 

31 Mayıs Pazar Saat

15:00

Veli Metin Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir. “cross-diciplinary” yaklaşımıyla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlar, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel blogu yoluyla kamusallaştırıyor. Çalışma alanlarıyla ilgili eğitimler ve atölye çalışmaları yapıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bir aktivist olarak hayata dokunuyor. Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürüyor.

Dahası: Googleable

Çevrimiçi Felsefe etkinliğimiz, 15:00-16:30 arasında etkileşimli (interaktif) yapılacaktır

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page