Son Etkinlikler

Güncel Nedir? Güncellik Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar / 26 Aralık 2017

Konuşma felsefe ve sanatta güncelliğin ne olduğuna ilişkin farklı tartışmaları gündeme getirerek, her çağda güncelliğin olabileceğine ilişkin bir tutum takınacaktır. Konuşma süresince, güncelliğin Nietzsche’ci anlamda zamana aykırı olması güncel sanat açısından ne anlama gelmektedir? Eleştirel sanatın formülü bugün neden terk edilmektedir? Güncel sanatın formülü nedir? gibi sorular gündeme getirilecek ve …

Okuyun

Opus 19 – Yapay Zeka ve Sanatsal Üretim, Müelliflik / 12 Aralık 2017

Makineler düşünebilir mi? Peki sanatsal üretim yapabilir mi? Şiir yazarsa ortaya çıkan sanatsal üretimin müellifi kimdir ya da nedir? Peki makine küratörlük yaparsa, nasıl bir sanat yönetimiyle karı karşıya kalırız? Karar verme süreçlerinin makinece yapılması, sanatsal üretimleri ve küratör-sanatçı ilişkilerini nasıl etkiler? Yapay zekâ; algılama, öğrenme, düşünme, değerlendirme, akıl yürütme, …

Okuyun

Elis Şimşon ile Filmlerle Felsefe Atölyesi / 11 Aralık 2017

Filmlerle Felsefe Atölyesinde filmler, belirli felsefi kavramları ve/veya soru(n)ları açmak, tartışma konusu yapmak amacıyla kullanılacaktır. Felsefi soru(n)ları görünür kılmak ve tartışmak açısından filmler, oldukça zengin içeriklere sahiptir. Filmler, anlatısal boyutuyla, yani senaryoları, vaka çalışmaları, hikayeleri, hipotezleri, argümanları, ikilemleri ile felsefeye, üzerinde düşüneceği, eleştireceği ya da destekleyeceği içerikler sunar. Dört bölümden …

Okuyun

Nasreddin Hoca’yla Felsefe / 3 Aralık 2017

Nasreddin Hoca fıkraları belirli felsefi kavramları ve/veya soru(n)ları açmak, tartışma konusu yapmak amacıyla özgün bir yaklaşımla ele alınacaktır. Felsefi soru(n)ları tartışmak ve felsefi kavramlarla tanışmak açısından Nasreddin Hoca fıkraları oldukça verimli içeriklere sahiptir. Dört oturumdan oluşan Nasreddin Hoca’yla Felsefe Atölyesi’nde, her bir oturumda farklı bir Nasreddin Hoca fıkrası aracılığıyla farklı …

Okuyun

Tatların Tarihi ve Ruhu / 27 Kasım 2017

  Kimiz? Ne yiyorsak sahiden o muyuz? Kim olduğumuzla nasıl beslendiğimiz arasında bir ilişki var mı? Kim olduğumuzun izi, beslenme kültürümüz üzerinden aranabilir mi? Avcı ve toplayıcılıkla yaşamını sürdüren atalarımız nasıl besleniyordu? Atalarımızın beslenme alışkanlıkları, bugüne nasıl evrildi? Hititler, Anadolu mutfağını nasıl etkiledi? Romalılardan bugüne afrodizyak özellikler gösteren sos hangisi? …

Okuyun

Filmlerle Felsefe Atölyesi / 13 Kasım 2017

Elis Şimşon ile Filmlerle Felsefe Atölyesi Filmlerle Felsefe Atölyesinde filmler, belirli felsefi kavramları ve/veya soru(n)ları açmak, tartışma konusu yapmak amacıyla kullanılacaktır. Felsefi soru(n)ları görünür kılmak ve tartışmak açısından filmler, oldukça zengin içeriklere sahiptir. Filmler, anlatısal boyutuyla, yani senaryoları, vaka çalışmaları, hikayeleri, hipotezleri, argümanları, ikilemleri ile felsefeye, üzerinde düşüneceği, eleştireceği ya …

Okuyun

Alan Turing ve Yapay Zeka: Makinelerin Yükselişi! / 14 Kasım 2017

Felsefenin kadim kavramlarından bilinç, irade kavramıyla birlikte düşünülür; özgürlük, vicdan, sorumluluk, kişilik gibi kavramlar da iradenin türevi. Öğretmenlikten şoförlüğe, yazılımcılıktan garsonluğa, hemşireliğe birbirinden farklı iş kollarında insanın elinden işleri almaya başlayan robotların artık vatandaşlık statüsünde değerlendirildiği günümüzde yapay zeka nedir? Dünya, insandan kaynaklanan pek çok sorunla doluyken bu sorunlara insan …

Okuyun